Centar unutarnjeg tržišta EU - Logo

Zdravlje životinja: EU odredio gotovo 161 milijun eura za borbu protiv bolesti životinja i zoonoza tijekom 2016.

‌EU je odredio gotovo 161 milijun eura za podršku programima iskorjenjivanja, kontrole i nadzora kojima je cilj eliminirati bolesti životinja i zoonoze te dodatno ojačati zaštitu zdravlja ljudi i životinja. S obzirom na ozbiljne posljedice koje izbijanje bolesti životinja može imati na zdravlje ljudi, ali i na gospodarstvo i trgovinu, sredstvima EU-a za sufinanciranje i dalje će se nacionalnim tijelima pomagati u provedbi preventivnih mjera, nadzora nad bolestima i programa iskorjenjivanja, i to kako na nacionalnoj tako i na europskoj razini. Za financiranje iz sredstava EU-a u okviru Uredbe 652/2014 o upravljanju rashodima u području sigurnosti hrane odabrano je ukupno 130 programa: tuberkuloza goveda (približno 62 milijuna eura); transmisivne spongiformne encefalopatije (približno 12 milijuna eura); bjesnoća (26 milijuna eura); salmoneloza (približno 17 milijuna eura); bruceloza goveda (približno 10 milijuna eura); klasična svinjska kuga (2,5 milijuna eura) i ptičja gripa (2 milijuna eura). Zahvaljujući sufinanciranju EU-a bilježi se kontinuirano poboljšanje zdravlja životinja te smanjenje broja slučajeva različitih zoonotskih bolesti u ljudi, npr. salmoneloze (s 151 292 slučaja 2007. na 80 677 slučajeva 2014.). Sličan uspjeh zabilježen je i u slučaju bruceloze i drugih zoonotskih bolesti. Sufinancirani programi oralnog cijepljenja divljih životinja protiv bjesnoće iznimno su uspješni, pa je tako EU dosegnuo razinu iskorijenjenosti bjesnoće kakva dosad nije zabilježena nigdje u svijetu.

Izvor: Predstavništvo Europske komisije u Hrvatskoj, 12.01.2016.