Centar unutarnjeg tržišta EU - Logo

Energetika: EU ulaže 217 milijuna eura u energetsku infrastrukturu

‌Države članice danas su prihvatile prijedlog Komisije o ulaganju 217 milijuna eura u ključne projekte za izgradnju transeuropske energetske infrastrukture, uglavnom u središnjoj i jugoistočnoj Europi. Nakon poziva na podnošenje prijedloga u okviru Instrumenta za povezivanje Europe (CEF), programa EU-a za financiranje infrastrukturnih projekata, odabrano je ukupno petnaest projekata. Odabranim projektima povećat će se pouzdanost opskrbe energijom i pridonijeti okončanju izoliranosti država članica od paneuropskih energetskih mreža. Pridonijet će se i dovršetku uspostave europskog energetskog tržišta te integraciji obnovljivih izvora energije u energetsku mrežu. Od petnaest projekata odabranih za financiranje njih devet je u sektoru plina (financijska pomoć vrijedna 207 milijuna eura), a šest u sektoru električne energije (10 milijuna eura). Povećanje broja strateških energetskih spojnih vodova u Europi temelj je za ostvarenje cilja energetske unije glede diverzifikacije izvora energije i smanjenja visokog stupnja energetske ovisnosti nekih država članica. Energetska unija i klimatska politika jedan su od ključnih političkih prioriteta Junckerove Komisije.

Dodatne informacije dostupne su u priopćenju za medije IP/16/94 i na glavnoj stranici energetske unije.

Izvor: Predstavništvo Europske komisije u Hrvatskoj, 19.01.2016.