Centar unutarnjeg tržišta EU - Logo

Novi portal Europske komisije za pomoć poduzetnicima inovatorima

11.02.2016.

‌Europska komisija lansirala je novu web stranicu koja pomaže malim i srednjim poduzetnicima u pristupu najnovijim tehnološkim uslugama diljem Europe. Putem te Internet stranice MSP mogu pronaći tehnološke uslužne centre aktivne na području Ključnih naprednih tehnologija - Key Enabling Technologies (KETs) koji im mogu pomoći da se ubrza komercijalizacija inovacija njihovih ideja.

Centri pružaju usluge poduzećima, kao što je pomoć izrada prototipa, testiranje, prva proizvodnja i vrednovanje proizvoda.

Neke studije su pokazale kako MSP često zbog neznanja ne mogu pronaći put do tehnoloških usluga, a problem postoji i u neravnomjernoj distribuciji ovih usluga diljem Europe gdje se više od 50% usluga koncentrira u svega 3 zemlje. Pokretanje web alata samo je prvi korak olakšavanja pristupa MSP-a najnovijim tehnologijama.

Ključne napredne tehnologije (KET) kao što su napredna proizvodnja i materijali, industrijska biotehnologija, mikro/nanoelektronika, fotoni i nanotehnologija pružaju osnovu za inovacije u širokom rasponu naprednih proizvoda i procesa u svim industrijskim sektorima. Oni su ključni pokretači održive i konkurentne industrije.

Izvor: Europska poduzetnička mreža, 10.02.2016.