Skočite na glavni sadržaj
Centar unutarnjeg tržišta EU - Logo

Istraživanje Eurobarometra: građani EU-a vrlo zabrinuti zbog kibernetičkog kriminala

11.02.2015.

Povodom Dana sigurnijeg interneta – kada se promiče sigurnije i odgovornije korištenje internetskih tehnologija – objavljeni su rezultati novog istraživanja Eurobarometra o kibernetičkoj sigurnosti, koji pokazuju da korisnike interneta u EU-u i dalje izrazito brine kibernetički kriminal. Konkretno, 85 posto korisnika interneta u EU-u smatra da se povećava opasnost da će postati žrtva kibernetičkog kriminala (povećanje od devet posto u odnosu na slično istraživanje provedeno 2013.). Zabrinutost zbog svake pojedine vrste kibernetičkog kriminala (npr. krađe identiteta, neovlaštenog pristupa računu za e-poštu/društvene medije, prijevara s bankovnim karticama ili internetskim bankarstvom) također je znatno veća nego 2013. "Kibernetički kriminal podriva povjerenje potrošača u korištenje interneta, a time negativno utječe kako na naše digitalno gospodarstvo tako i na naš život na internetu. Prioritet nam je stvoriti sigurniji internet za sve korisnike, i to sprječavanjem i suzbijanjem kibernetičkog kriminala u svim njegovim oblicima, a sve to kako bismo korisnicima omogućili da u potpunosti iskoriste prednosti koje nudi digitalno unutarnje tržište te da na internetu neometano koriste svoja temeljna prava. Prilikom rada na pripremi europskog programa sigurnosti iznova ćemo razmotriti svoj pristup kibernetičkoj sigurnosti", izjavio je Dimitris Avramopoulos, povjerenik za migracije, unutarnje poslove i građanstvo. U cilju borbe protiv kibernetičkog kriminala te u okviru strategije EU-a za kibernetičku sigurnost EU donosi zakonodavne akte i podupire operativnu suradnju. U siječnju 2013. s djelovanjem je započeo poseban Europski centar za kibernetički kriminal u okviru Europola.

Dodatne informacije: istraživanje Eurobarometra o kibernetičkoj sigurnosti za 2014. i istraživanje za 2013.

Izvor: Predstavništvo Europske komisije u Hrvatskoj, 10.02.2015.