Skočite na glavni sadržaj
Centar unutarnjeg tržišta EU - Logo

Učinak tržišta droga u EU-u na društvo

08.04.2016.

‌U Izvješću o tržištima droga u EU-u 2016. Europskog centra za praćenje droga i ovisnosti o drogama (EMCDDA) i Europola procjenjuje se da Europljani godišnje potroše najmanje 24 milijarde eura na nedopuštene droge, zbog čega proizlazi da je to jedan od najunosnijih oblika organiziranog kriminala u Europi.

U Izvješću objavljenom 5. travnja 2016. se daje najsuvremenija analiza tržišta nedopuštenih droga u EU-u kojom su obuhvaćeni trendovi duž opskrbnog lanca: od proizvodnje i krijumčarenja do stavljanja na tržište, distribucije i konzumacije. U njemu se analiziraju i znatni troškovi tih tržišta za društvo, uključujući njihov učinak na poduzeća, vladine institucije, četvrti, obitelji, pojedince i okoliš.

Iz analize u Izvješću proizlaze tri glavne teme:

  • rastuća veza između krijumčarenja droge i ostalih oblika nezakonitih radnji: skupine koje se bave organiziranim kriminalom na tržištu droge trguju sa sve više različitih vrsta droga, sudjeluju u drugim oblicima nezakonitih radnji, uključujući terorizam, udružuju se preko etničkih i geografskih granica te se koriste stručnim znanjem,
  • ubrzane promjene tržišta droge zbog globalizacije i tehnologije: nezakonite skupine rado koriste prilike do kojih dolazi zbog lakšeg pristupa informacijama, interneta i rasta međunarodne trgovine,
  • geografska koncentracija skupina specijaliziranih za nezakonite radnje povezane s drogom:proizvodnja i krijumčarenje droge odvijaju se na konkretnim geografskim lokacijama, u Europi i drugdje; neke su već odavno uspostavljene, a pojavljuju se i nova područja (npr. krijumčarenje heroina preko južnog Kavkaza).

U Izvješću se naglašava kako se koordiniranim djelovanjem na razini EU-a može dati doprinos suzbijanju trgovine nedopuštenim drogama te se u njemu iznose opsežne preporuke i mjere u ključnim područjima koje su potrebne za buduće politike i inicijative. Strategija EU-a za borbu protiv droga (2013. – 2020.) i Akcijski plan (2013. – 2016.) pružaju okvir za suzbijanje nedopuštenih droga u EU-u te nadopunjuju nacionalne strategije država članica. Opći je cilj mjerljivo smanjenje dostupnosti nedopuštenih droga razbijanjem krijumčarskih mreža i skupina za organizirani kriminal, učinkovitim korištenjem kaznenopravnog sustava, učinkovitom provedbom zakona na temelju obavještajnih podataka i njihovom češćom razmjenom te usredotočenjem na razini EU-a na opsežne, prekogranične i organizirane kaznene radnje u području droga.

Dodatne informacije dostupne su ovdje.

Izvor: Predstavništvo Europske komisije u Hrvatskoj, 08.04.2016.