Skočite na glavni sadržaj
Centar unutarnjeg tržišta EU - Logo

S kojim se preprekama suočavate u pograničnim regijama? Komisija objavila rezultate javnog savjetovanja

11.04.2016.

‌U rujnu 2015. Komisija je pokrenula prekograničnu reviziju kako bi analizirala prepreke s kojima se još uvijek suočavaju građani u pograničnim regijama. U okviru revizije provedeno je javno savjetovanje na razini čitavog EU-a, čiji su rezultati objavljeni danas. Ispitanici su jasno definirali preostale prekogranične probleme, a od njih se tražilo i da iznesu konkretne zamisli za njihovo rješavanje. Te su zamisli objedinjene u danas objavljenom izvješću. Istaknuto je pet glavnih prepreka: 1. pravne i administrativne prepreke (nepriznavanje kvalifikacija, razlike u sustavima socijalne zaštite, mirovinskim i poreznim sustavima), 2. jezične prepreke, 3. složen fizički pristup (nepostojanje infrastrukture i integriranih sustava javnog prijevoza), 4. nedostatak suradnje tijela javne vlasti na prekograničnim pitanjima, 5. ekonomske razlike (razlike u tržištu rada i plaćama koje stvaraju asimetrične tokove). Povjerenica za regionalnu politiku Corina Crețu komentirala je rezultate: „Drago mi je što dvije trećine ispitanika postojanje granice u svojoj regiji smatra prilikom, no rezultati ipak pokazuju da moramo raditi na uklanjanju preostalih prepreka. Uzet ću to u obzir u razmatranju kohezijske politike i prekogranične suradnje tijekom sljedećih godina.“ U razdoblju od 2014. do 2020. iz europskih strukturnih i investicijskih fondova u poboljšanje prekogranične suradnje uložit će se više od deset milijardi eura.

Izvor: Predstavništvo Europske komisije u Hrvatskoj, 08.04.2016.