Skočite na glavni sadržaj
Centar unutarnjeg tržišta EU - Logo

ETIAS - Europski sustav za informacije o putovanjima

21.11.2016.

‌Komisija predložila uspostavu europskog sustava za informacije o putovanjima i njihovu odobrenju (ETIAS) te izvijestila o postignutom napretku u uspostavi učinkovite i održive sigurnosne unije.

Glavne funkcije ETIAS-a:

  • provjera informacija koje su dostavili državljani trećih zemalja izuzetih od obveze posjedovanja vize (primjerice, identifikacijski podaci, putne isprave, podaci o boravištu, podaci za kontakt itd.) putem internetske aplikacije prije njihova putovanja u EU kako bi se procijenio rizik od nezakonitih migracija te rizik za sigurnost ili javno zdravlje;
  • automatizirana obrada svih prijava podnesenih putem internetske stranice ili mobilne aplikacije usporedbom s podacima u drugim informacijskim sustavima EU-a (SIS, VIS, baza podataka Europola, baza podataka Interpola, EES, Eurodac, ECRIS) posebnim ETIAS-ovim popisom praćenja (koji uspostavlja Europol) te ciljanim, razmjernim i jasno definiranim pravilima o pregledu kako bi se utvrdilo postoje li činjenične naznake ili opravdani razlozi za izdavanje ili odbijanje odobrenja za putovanje;
  • izdavanje odobrenja za putovanje. U slučajevima u kojima nema pozitivnih rezultata pregleda ili elemenata koji bi ukazivali na potrebu daljnje analize, odobrenje za putovanje izdaje se automatski, nekoliko minuta nakon podnošenja zahtjeva.

Dodatne informacije dostupne su ovdje.

Izvor: Predstavništvo Europske komisije u Hrvatskoj, 16.11.2016.