Skočite na glavni sadržaj
Centar unutarnjeg tržišta EU - Logo

Donošenjem Akcijskog plana za administrativno rasterećenje gospodarstva započinje sustavno rezanje troškova gospodarstvu

05.01.2017.

Vlada Republike Hrvatske donošenjem Akcijskog plana za administrativno rasterećenje gospodarstva pokreće rezanje administrativnih troškova za 1,5 milijardi kuna i dodatno smanjivanje neporeznih nameta. Ovime započinje cjelovita reforma poslovne klime koja jamči jeftinije i jednostavnije poslovanje, uz lakši pristup tržištu usluga.

Cilj je rasteretiti gospodarstvo od prekomjerne administracije te ju učiniti jednostavnijom i jeftinijom nego što je danas. Uštede na administrativnim troškovima poslovnom sektoru će ostaviti više vremena i novaca za daljnji razvoj poslovanja, ulaganja i zapošljavanje. Liberalizacijom tržišta profesionalnih usluga povećat će se konkurencija te potencijal privatnom sektoru za stvaranje vrijednosti i novih radnih mjesta.

Područja pojeftinjenja i pojednostavljenja poslovanja koja donosi Akcijski plan su: zaštita na radu, sanitarni i zdravstveni uvjeti, energetska učinkovitost u gradnji, trgovina i posredovanje u prometu nekretnina. Akcijskim planom se, također, stvaraju uvjeti za liberalizaciju tržišta profesionalnih i poslovnih usluga.

Primjeri pojeftinjenja i pojednostavljenja poslovanja su sljedeći:

  • putem e-obrasca poduzetnici će moći samostalno izrađivati procjene rizika, bez potrebe plaćanja skupe vanjske usluge (ušteda: 500 milijuna kuna)
  • skraćivanje vremena i cijena usavršavanja radnika za zaštitu na radu za 50%  (ušteda: 230 milijuna kuna)
  • smanjuje se  učestalost održavanja Odbora za zaštitu na radu s 4 puta godišnje na 2 puta godišnje (ušteda 160 milijuna kuna)
  • pojednostavljuje se i digitalizira postupak prijave gradilišta inspektoratu rada, vrijeme se smanjuje sa 16 sati na 15 minuta, bez ispunjavanja tiskanice (ušteda: 9 milijuna kuna)
  • rjeđi sanitarni i zdravstveni pregledi - 1 godišnje, umjesto 2 puta (ušteda: 83 milijuna kuna)
  • jednostavnije evidentiranje radnog vremena
  • oslobođenje članova uprava i izvršnih direktora trgovačkih društava obveze da sami sebi blokiraju račun pri FINA-i zbog neisplate plaće na vrijeme
  • elektroničko plaćanje pristojbi, bez obveze kupnje državnih biljega
  • od poduzetnika se neće tražiti podaci koje država već ima (npr. izvodi iz registara i sl.)

Ovo su samo neke od mjera iz Akcijskog plana, koji sadrži 104 reformske mjere za pojeftinjenje i smanjenje prevelike reguliranosti poslovnog okruženja.

Sastavni dio ovog paketa je i ponovno aktiviranje Povjerenstva za smanjenje i ukidanje neporeznih davanja. Cilj ovog Povjerenstva je analizirati postojeće podatke iz Registra neporeznih davanja te utvrditi popis pojedinačnih neporeznih davanja čija će se vrijednost smanjiti za minimalno 30% iznosa iz registra ili ukinuti na razini svake godine.

Ujedno, Vlada na inicijativu Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta pokreće razvoj brzih i jednostavnih e-usluga za pokretanje posla i e-dozvola za pristup tržištu usluga u nizu sektora, bez papira i biljega. E-usluge će biti dostupne putem već uspostavljene Jedinstvene kontaktne točke za usluge. Time se potiče daljnja digitalizacija administrativnih procesa te štedi barem 70% vremena i novca za traženje informacija o pokretanju poslovanja i ispunjavanje formalnih obveza.

Tijekom 2017. godine ovaj će se proces intenzivirati donošenjem novih, dodatnih mjera za pojeftinjenje i smanjenje prevelike reguliranosti propisa.

Dodatne informacije:

Izvor: Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta, 05.01.2017.