Centar unutarnjeg tržišta EU - Logo

EUROSTAT: strategija Europa 2020. – kako EU napreduje prema ostvarenju svojih ciljeva za 2020.?

10.03.2015.

Cilj strategije Europa 2020., koju je Vijeće donijelo u lipnju 2010., jest uspostaviti pametno, održivo i uključivo gospodarstvo s visokom stopom zaposlenosti, produktivnosti i kohezije. Glavni ciljevi strategije izraženi su u obliku pet ambicioznih ciljeva u području zapošljavanja, istraživanja i razvoja, klimatskih promjena i energetike, obrazovanja te smanjenja siromaštva koje treba ostvariti do 2020. godine. Ti su ciljevi preneseni u nacionalne ciljeve u skladu sa situacijom u svakoj državi članici i njezinim mogućnostima glede doprinosa zajedničkom cilju. Eurostat, statistički ured EU-a, osmislio je skup od devet glavnih pokazatelja i četiri potpokazatelja iz kojih je vidljivo koliko je EU blizu ili daleko od ostvarenja ukupnih ciljeva. Eurostat je danas objavio najnovije izdanje (za 2015.) publikacije "Pametnije, zelenije, uključivije?", u kojoj se daje pregled dosadašnjih trendova i najnovijih statističkih podataka korisnih za podršku provedbi strategije Europa 2020. te za lakše praćenje napredovanja prema postizanju glavnih ciljeva.

Objavljeno je i priopćenje za medije.

Izvor: Predstavništvo Europske komisije u Hrvatskoj, 02.03.2015.