Skočite na glavni sadržaj
Centar unutarnjeg tržišta EU - Logo

Veća potrošačka prava za 445 milijuna EU građana

20.07.2020.

Države članice Europske unije su, u utorak 30. lipnja 2020., posljednjeg dana hrvatskog predsjedanja Vijećem EU-a, na sastanku Odbora stalnih predstavnika (Coreper) potvrdile politički dogovor o prijedlogu direktive o udružnim tužbama za zaštitu kolektivnih interesa potrošača, koji su postigli hrvatski pregovarači u ime Vijeća te Europski parlament tjedan dana ranije (22.06.2020.).

Prijedlogom direktive se u svim državama članicama EU uspostavlja harmonizirani model udružnih tužbi što će povećati zaštitu potrošača u slučajevima nastanka štete većem broju potrošača. Prema novim pravilima tzv. kvalificirani subjekti moći će podnositi domaće i prekogranične udružne tužbe protiv nepoštenih trgovaca kako bi zaštitili kolektivne interese potrošača, odnosno njihova prava. Udružnom tužbom kvalificirani subjekti moći će zatražiti prestanak kršenja prava potrošača, ali i zatražiti mjere za obeštećenje (naknada štete, popravak proizvoda ili sniženje cijene). Time se unapređuje funkcioniranje unutarnjeg tržišta EU te se potrošačima olakšava pristup pravosuđu.

Što se tiče kriterija za imenovanje kvalificiranih subjekata, direktiva razlikuje kvalificirane subjekte koji imaju pravo podnijeti tužbu u državi članici u kojoj su imenovani (domaće udružne tužbe) i one koji imaju pravo pokrenuti tužbu u bilo kojoj drugoj državi članici (prekogranične udružne tužbe). Za domaće udružne tužbe kvalificirani subjekt morat će ispuniti kriterije utvrđene u nacionalnom pravu države članice njihova imenovanja, dok će za prekogranične udružne tužbe morati ispuniti ujednačene kriterije koji su utvrđeni u ovoj direktivi.

Mogućnosti podnošenja udružnih tužbi predviđene su u slučajevima povreda pravnih akata EU-a navedenih u Prilogu I direktive, u područjima kao što su financijske usluge, putovanja i turizam, energetika, zdravstvo, telekomunikacije i zaštita podataka.

Kako bi se spriječila zloupotreba postupaka, direktiva pruža jasna pravila o raspodjeli sudskih troškova po načelu „gubitnik plaća“, odnosno predviđa da stranka koja izgubi spor snosi troškove postupka. Nadalje, radi izbjegavanja sukoba interesa, direktiva kvalificiranim subjektima nameće niz zahtjeva za transparentnost, posebno u slučaju njihova financiranja od trećih strana.

Države članice imat će 24 mjeseca od stupanja direktive na snagu da je prenesu u nacionalno pravo te dodatnih 6 mjeseci za početak njezine primjene.

Vijeće EU-a će na temelju dogovorenog teksta i nakon uobičajenog pravnog jezičnog pregleda usvojiti svoje stajalište u prvom čitanju. Europski parlament potom će odobriti stajalište Vijeća u prvom čitanju i Direktiva će se smatrati usvojenom.

Gosp. Darko Horvat, hrvatski ministar gospodarstva, poduzetništva i obrta, je izjavio: „Unutarnje tržište ne postoji samo radi pružanja većih poslovnih mogućnosti trgovcima. Namijenjen je i osiguravanju dodane vrijednosti potrošačima diljem EU-a u obliku kvalitetnijih proizvoda, veće raznolikosti, razumnih cijena i visokih sigurnosnih standarda. Nova pravila omogućit će potrošačima učinkovitu kolektivnu pravnu zaštitu kada ih se kršenjem zakona EU-a od strane trgovaca liši njihovih prava.“

Gđa. Věra Jourova, potpredsjednica Europske komisije za vrijednosti i transparentnost, izjavila je: „Ova Direktiva bila je naša reakcija na prekogranična kršenja prava potrošača od nepoštenih tvrtki. Potrošači sve dosada nisu imali sve odgovarajuće alate za traženje pravde. Vrlo sam zadovoljna što će ova nova pravila osnažiti potrošače da udruže snage i izjednače izglede čak i u sporovima s današnjim Golijatima.”

Gosp. Didier Reynders, europski povjerenik za pravosuđe, izjavio je: „Nedavni skandali s velikim multinacionalnim tvrtkama pokazali su nam zašto trebamo imati jasan mehanizam na razini EU kako bi potrošači mogli zatražiti mjere obeštećenja kada su prekršena njihova prava. Kao povjerenik zadužen za pravosuđe, proveo sam sa suzakonodavcima 9 sati prošlog tjedna kako bi se postigao politički sporazum. Današnje odobrenje Corepera velik je uspjeh na putu prema poboljšanju provedbe prava potrošača u EU. Potrošači u svim državama članicama sada će imati učinkovit alat za kolektivno ostvarivanje svojih prava. S uključenim zaštitnim mehanizmima istovremeno će se spriječiti mogućnosti zlouporabe postupaka”.

Gđa. Monique Goyens, glavna direktorica BEUC-a, europske organizacije potrošača, između ostaloga je izjavila: „Ovaj politički dogovor predstavlja značajan događaj kako bi se pravosuđe učinilo dostupnim svim potrošačima EU. Potrošači konačno mogu izaći pred sud kao skupina kada su njihova prava povrijeđena od istog trgovca. A tvrtke koje igraju po pravilima imat će koristi ako se nepošteni konkurenti konačno moraju suočiti s posljedicama.“

Dodatne informacije - Press Release na stranicama Vijeća EU od 30.06.2020.

Izvor: Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta, 20.07.2020.