Skočite na glavni sadržaj
Centar unutarnjeg tržišta EU - Logo

Kako se zaštititi u svijetu interneta i mobilnih uređaja?

03.02.2023.

Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM) brine o zaštiti korisnika elektroničkih komunikacijskih usluga, o ranjivim skupinama korisnika, a posebno o potrebama djece i mladih, odnosno o zaštiti djece u digitalnom okruženju.

Brošura “Kako se zaštititi u svijetu interneta i mobilnih uređaja" sadrži praktične i korisne savjete o:

  • opasnostima i sigurnosti na internetu,
  • zaštiti privatnosti i osobnih podataka,
  • načinu ponašanja i odgovornoj uporabi društvenih mreža,

a dio je programa informiranja djece i roditelja kojeg HAKOM provodi u suradnji s Ministarstvom znanosti i obrazovanja.

U sklopu projekta zaštite djece na internetu i u svijetu mrežnih tehnologija provodi se i program edukacije roditelja učenika petih razreda osnovnih škola s ciljem davanja potrebnih informacija roditeljima o odgovornom ponašanju prilikom uporabe mrežnih tehnologija, u trenutku kada se djeca njima počinju samostalno koristiti bez stalnoga nadzora odraslih.

Izvor: HAKOM, 03.02.2023.