Centar unutarnjeg tržišta EU - Logo

Novosti

Vijeće EU-a podržalo nova europska pravila kojima se bolje štiti više od 120 milijuna turista

Vijeće EU-a podržalo nova europska pravila kojima se bolje štiti više od 120 milijuna turista

Postignut politički dogovor o novim pravilima kojima će se zaštita korisnika putnih paket-aranžmana uskladiti s digitalnim dobom

Pročitaj više
Potpredsjednik Dombrovskis u posjetu Hrvatskoj radi europskog semestra

Potpredsjednik Dombrovskis u posjetu Hrvatskoj radi europskog semestra

Valdis Dombrovskis, potpredsjednik za euro i socijalni dijalog, posjetit će 29. svibnja Hrvatsku radi razgovora o europskom semestru

Pročitaj više
Komisija priprema Akcijski plan za poštenije porezne sustave u Europi koji pogoduju rastu

Komisija priprema Akcijski plan za poštenije porezne sustave u Europi koji pogoduju rastu

Potpredsjednik Dombrovskis predstavio najvažnije rezultate orijentacijske rasprave o poštenijem oporezivanju

Pročitaj više
Komisija predložila nacrt proračuna EU-a za 2016. – naglasak na zapošljavanju, rastu, migracijama i globalnom djelovanju

Komisija predložila nacrt proračuna EU-a za 2016. – naglasak na zapošljavanju, rastu, migracijama i globalnom djelovanju

Komisija predložila proračun EU-a za 2016. sa sredstvima za plaćanje u iznosu od 143,5 milijardi eura

Pročitaj više
Borba protiv utaje poreza: EU i Švicarska potpisali povijesni sporazum o transparentnosti

Borba protiv utaje poreza: EU i Švicarska potpisali povijesni sporazum o transparentnosti

EU i Švicarska potpisali novi sporazum o poreznoj transparentnosti kojim se obvezuju na automatsku razmjenu informacija o financijskim računima svojih rezidenata

Pročitaj više
Suradnja europskih regija na poboljšanju zelenih ulaganja i inovacija

Suradnja europskih regija na poboljšanju zelenih ulaganja i inovacija

Regije EU-a će lakše dijeliti stručna znanja o ulaganju u održivu energiju

Pročitaj više
Sezona lova na plavoperajnu tunu 2015.: obnova fonda koristi EU-u

Sezona lova na plavoperajnu tunu 2015.: obnova fonda koristi EU-u

Glavna sezona lova na plavoperajnu tunu traje od 26. svibnja do 24. lipnja

Pročitaj više
Komisija poziva na dostavu komentara o provedbi i početnoj primjeni Uredbe o infrastrukturi europskog tržišta (EMIR)

Komisija poziva na dostavu komentara o provedbi i početnoj primjeni Uredbe o infrastrukturi europskog tržišta (EMIR)

Europska komisija objavila upitnik o Uredbi o infrastrukturi europskog tržišta (EMIR) u cilju povećanja sigurnosti i stabilnosti financijskih tržišta

Pročitaj više
EU-ovo izvješće o kakvoći vode za kupanje: Europljani se i dalje kupaju u vodi visoke kakvoće

EU-ovo izvješće o kakvoći vode za kupanje: Europljani se i dalje kupaju u vodi visoke kakvoće

Europska komisija i Europska agencija za okoliš objavile godišnje izvješće o kakvoći vode za kupanje

Pročitaj više
Povjerenik Mimica ponovno istaknuo usmjerenost EU-a na održivu energiju

Povjerenik Mimica ponovno istaknuo usmjerenost EU-a na održivu energiju

Također je predstavio ElectriFI - mehanizam za financiranje projekata za elektrifikaciju ruralnih područja

Pročitaj više
Trgovanje emisijama: podaci za 2014. pokazuju smanjenje emisija

Trgovanje emisijama: podaci za 2014. pokazuju smanjenje emisija

Emisije stakleničkih plinova iz postrojenja koja sudjeluju u sustavu EU-a za trgovanje emisijama prošle godine smanjene za barem 4,5 posto

Pročitaj više