Centar unutarnjeg tržišta EU - Logo

Novosti

Borba protiv utaje poreza: EU i Švicarska potpisali povijesni sporazum o transparentnosti

Borba protiv utaje poreza: EU i Švicarska potpisali povijesni sporazum o transparentnosti

01.06.2015.

EU i Švicarska potpisali novi sporazum o poreznoj transparentnosti kojim se obvezuju na automatsku razmjenu informacija o financijskim računima svojih rezidenata

Pročitaj više
Suradnja europskih regija na poboljšanju zelenih ulaganja i inovacija

Suradnja europskih regija na poboljšanju zelenih ulaganja i inovacija

01.06.2015.

Regije EU-a će lakše dijeliti stručna znanja o ulaganju u održivu energiju

Pročitaj više
Sezona lova na plavoperajnu tunu 2015.: obnova fonda koristi EU-u

Sezona lova na plavoperajnu tunu 2015.: obnova fonda koristi EU-u

01.06.2015.

Glavna sezona lova na plavoperajnu tunu traje od 26. svibnja do 24. lipnja

Pročitaj više
Komisija poziva na dostavu komentara o provedbi i početnoj primjeni Uredbe o infrastrukturi europskog tržišta (EMIR)

Komisija poziva na dostavu komentara o provedbi i početnoj primjeni Uredbe o infrastrukturi europskog tržišta (EMIR)

22.05.2015.

Europska komisija objavila upitnik o Uredbi o infrastrukturi europskog tržišta (EMIR) u cilju povećanja sigurnosti i stabilnosti financijskih tržišta

Pročitaj više
EU-ovo izvješće o kakvoći vode za kupanje: Europljani se i dalje kupaju u vodi visoke kakvoće

EU-ovo izvješće o kakvoći vode za kupanje: Europljani se i dalje kupaju u vodi visoke kakvoće

21.05.2015.

Europska komisija i Europska agencija za okoliš objavile godišnje izvješće o kakvoći vode za kupanje

Pročitaj više
Povjerenik Mimica ponovno istaknuo usmjerenost EU-a na održivu energiju

Povjerenik Mimica ponovno istaknuo usmjerenost EU-a na održivu energiju

21.05.2015.

Također je predstavio ElectriFI - mehanizam za financiranje projekata za elektrifikaciju ruralnih područja

Pročitaj više
Agenda za bolju regulativu: poboljšanom transparentnošću i nadzorom do boljeg europskog zakonodavstva

Agenda za bolju regulativu: poboljšanom transparentnošću i nadzorom do boljeg europskog zakonodavstva

20.05.2015.

Europska komisija 19. svibnja donosi svoju Agendu za bolju regulativu

Pročitaj više
Trgovanje emisijama: podaci za 2014. pokazuju smanjenje emisija

Trgovanje emisijama: podaci za 2014. pokazuju smanjenje emisija

19.05.2015.

Emisije stakleničkih plinova iz postrojenja koja sudjeluju u sustavu EU-a za trgovanje emisijama prošle godine smanjene za barem 4,5 posto

Pročitaj više
‌EK predstavila Europski migracijski program

‌EK predstavila Europski migracijski program

14.05.2015.

Europska komisija predstavila program u kojem se iznose hitne mjere koje će se poduzeti u cilju rješavanja krizne situacije u Sredozemlju

Pročitaj više
EK donijela je preporuke po državama članicama o ekonomskoj politici za 2015. i 2016.

EK donijela je preporuke po državama članicama o ekonomskoj politici za 2015. i 2016.

14.05.2015.

Europska komisija donijela preporuke po državama članicama te zatražila da poduzmu mjere za otvaranje radnih mjesta i poticanje rasta

Pročitaj više
Najava: niz seminara "Zaštita potrošača - korisnika turističkih usluga", u Rovinju, Šibeniku i Dubrovniku, u svibnju i lipnju 2015.

Najava: niz seminara "Zaštita potrošača - korisnika turističkih usluga", u Rovinju, Šibeniku i Dubrovniku, u svibnju i lipnju 2015.

14.05.2015.

Seminari na temu zaštite potrošača u turizmu namijenjeni su svim turističkim djelatnicima te članovima jedinica lokalne samouprave

Pročitaj više